Jakie dotacje można otrzymać na OZE?

Jakie dotacje można otrzymać na OZE?

Dokumentację do dofinansowania wypełnimy za Ciebie! Oferujemy pomoc w uzyskaniu dotacji na Twoją inwestycję. Wystarczy tylko, że chcesz a resztę zostaw nam. Ciesz się zaletami OZE w Twoim domu lub firmie. Zapraszamy do kontaktu z Green House Systems. Bielik – bezpieczeństwo energetyczne Celem naboru jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego, stabilności pracy sieci elektroenergetycznych oraz wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Forma dofinansowania:– pożyczka preferencyjna ze stałym oprocentowaniem 3% […]

Zobacz więcej

Dokumentację do dofinansowania wypełnimy za Ciebie!

Oferujemy pomoc w uzyskaniu dotacji na Twoją inwestycję. Wystarczy tylko, że chcesz a resztę zostaw nam. Ciesz się zaletami OZE w Twoim domu lub firmie. Zapraszamy do kontaktu z Green House Systems.

Bielik – bezpieczeństwo energetyczne

Celem naboru jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego, stabilności pracy sieci elektroenergetycznych oraz wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Forma dofinansowania:
- pożyczka preferencyjna ze stałym oprocentowaniem 3% (nieumarzalna)
- pożyczka na warunkach rynkowych (z umorzeniem do 10% kapitału, nie więcej niż 750.000 zł)

DOSTĘPNE DOTACJE

 • Nabór skierowany jest do przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Mój prąd

Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych

DOSTĘPNE DOTACJE

 • Instalacja fotowoltaiczna
 • Automatyka budynkowa
 • Magazyn energii
 • Magazyn ciepła

Moje ciepło

Program Moje Ciepło jest odpowiedzią na aktualne potrzeby indywidualnych inwestorów (osób fizycznych), którzy starają się myśleć przyszłościowo zarówno pod kątem ekologii jak i ekonomii.

DOSTĘPNE DOTACJE

 • Powietrzna pompa ciepła
 • Gruntowa pompa ciepła

Ulga termomodernizacyjna

Ulga skierowana do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych (także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej).

DOSTĘPNE DOTACJE

 • Możliwość odliczenia od PIT

Program Agroenergia (dla rolników)

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

DOSTĘPNE DOTACJE

 • Instalacja PV do 10kW
 • Instalacja PV do 50 kW

Czyste powietrze

Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

DOSTĘPNE DOTACJE

 • Podstawowy poziom
 • Poziom podwyższony
 • Poziom najwyższy

Grant OZE

Grant OZE przysługuje inwestorowi realizującemu przedsięwzięcie polegające na zakupie, montażu, budowie lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii – wynosi 50 proc. kosztów tego przedsięwzięcia.

DOSTĘPNE DOTACJE

 • Prosument lokatorski

Energia dla wsi

Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

DOSTĘPNE DOTACJE

 • Pomoc na OZE

Stop Smog

Wymiana lub likwidacja wysoko emisyjnych źródeł ciepła na nisko emisyjne, termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

DOSTĘPNE DOTACJE

 • Dla gminy
 • Dla związków międzygminnych, powiatów, związków metropolitalnych

Ciepłe mieszkanie

Program Ciepłe Mieszkanie będzie miał na celu wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Program „Ciepłe Mieszkanie” będzie wspierać zastosowanie: kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

DOSTĘPNE DOTACJE

 • Dla mieszkańców budynków wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania, korzystających z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe.

Klimatyczne Uzdrowiska

Projekt ma na celu wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych oraz wsparcie samorządów posiadających status uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej w zwiększeniu odporności na skutki zmian klimatu.

DOSTĘPNE DOTACJE

 • Dla jednostek samorządu terytorialnego posiadające status uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej.
 • Dla spółek prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów.

Mój Elektryk

Program dopłat do pojazdów zero emisyjnych, w tym elektrycznych oraz wodorowych.

DOSTĘPNE DOTACJE

 • Dla osób fizycznych
 • Dla przedsiębiorców i podmiotów inne niż osoby fizyczne
 • Dla banków ścieżka leasing

Energia Plus

Projektom uwzględniający m.in.: budowę, rozbudowę lub modernizację istniejących instalacji produkcyjnych i urządzeń przemysłowych prowadzących do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych, zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery z obiektów energetycznego spalania, służący poprawie jakości powietrza przez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw stałych.

DOSTĘPNE DOTACJE

 • Dla przedsiębiorców, wykonujących działalność gospodarczą

Nowa energia

Projekt służy podniesieniu innowacyjności polskich przedsiębiorstw tak, aby w jak najszerszym stopniu uczestniczyły w procesie transformacji energetycznej.

DOSTĘPNE DOTACJE

 • Dla przedsiębiorców w celu wdrożenia innowacji w obszarze plus energetycznych budynków.
Pomożemy Tobie otrzymać dofinansowanie i profesjonalnie zainstalujemy Twoje OZE o czym świadczą nasze certyfikaty. Zapraszamy obejrzeć realizacje wykonane przez naszą firmę Green House Systems. Jeżeli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu zapoznania się ze stroną "o nas" lub do zapoznania się z gotowymi odpowiedziami na naszym BLOGU.

Nasza strona spełnia obowiązek informacyjny oraz posiada politykę prywatności.

Galeria Green House Systems