Jak wygląda montaż instalacji fotowoltaicznych?

Jak wygląda montaż instalacji fotowoltaicznych?

Prawidłowy montaż paneli fotowoltaicznych ma duży wpływ na wydajność i opłacalność instalacji. Bardzo ważne jest takie przymocowanie elementów, aby nie doszło do uszkodzenia pod wpływem czynników atmosferycznych, jak np. silny wiatr czy śnieg. Konieczne jest też fachowe podłączenie przewodów elektrycznych i niezbędnego osprzętu. Jednak już na etapie przygotowań do montażu trzeba podjąć wiele ważnych decyzji, mających wpływ na wydajność instalacji fotowoltaicznej, jak np. dobór optymalnie nasłonecznionego miejsca czy ustawienie paneli […]

Zobacz więcej

Prawidłowy montaż paneli fotowoltaicznych ma duży wpływ na wydajność i opłacalność instalacji. Bardzo ważne jest takie przymocowanie elementów, aby nie doszło do uszkodzenia pod wpływem czynników atmosferycznych, jak np. silny wiatr czy śnieg. Konieczne jest też fachowe podłączenie przewodów elektrycznych i niezbędnego osprzętu. Jednak już na etapie przygotowań do montażu trzeba podjąć wiele ważnych decyzji, mających wpływ na wydajność instalacji fotowoltaicznej, jak np. dobór optymalnie nasłonecznionego miejsca czy ustawienie paneli w odpowiedniej pozycji.

Przygotowanie do montażu: kwestie techniczne

Etap przygotowań do montażu jest bardzo ważny. Podejmowanych jest szereg decyzji, które pozwolą w przyszłości osiągnąć maksymalną wydajność instalacji. Trzeba dokładnie zbadać orientację domu, a szczególnie kąt nachylenia dachu i jego ekspozycji. Na tej podstawie można ocenić zacienienie. Zbyt duże zacienienie może nie tylko ograniczyć produkcję energii, ale również prowadzić do niebezpiecznych zwarć i uszkodzeń. Przeszkodami w dostępie światła słonecznego mogą być nie tylko rosnące w pobliżu drzewa czy znajdujące się w sąsiedztwie wysokie budynki, ale również elementy architektoniczne obiektu, jak np. kominy czy anteny.

Istotna jest też kwestia kąta nachylenia dachu. Przyjmuje się, że najwyższa efektywność absorpcji promieni słonecznych następuje wówczas, gdy panele zamontowane są w kierunku południowym pod kątem nachylenia 35 stopni. Jeśli nachylenie połaci odbiega od tych norm, można ją skorygować, stosując odpowiednie rozwiązania (np. specjalne stelaże).

Najważniejsze etapy prac montażowych

Proces montażu instalacji fotowoltaicznej trwa stosunkowo krótko. Niekiedy wystarczy tylko jeden dzień, przy bardziej rozbudowanych konstrukcjach — do kilku dni. Czas montażu zależy przede wszystkim od rodzaju pokrycia dachowego i wielkości konstrukcji.

Pierwszym etapem jest przygotowanie konstrukcji wsporczej. Instalacja może być przykręcona bezpośrednio do krokwi, a panele mocowane są na specjalnych profilach przy pomocy KLEM. Przy dachówkach ceramicznych stosowane są specjalne uchwyty, do których przykręca się profile pod panele fotowoltaiczne. W obu przypadkach ingerencja w powierzchnię dachu jest możliwie jak najmniejsza, więc nie ma ryzyka nieszczelności czy uszkodzeń.

Kiedy już konstrukcja wsporcza jest gotowa, można przejść do rozkładania okablowania. W kolejnym kroku następuje umiejscowienie falownika w wyznaczonym wcześniej miejscu. Zwieńczeniem prac jest montaż paneli i podłączenie instalacji do sieci.